Första butiken i Klippan

Carl Ulrik Nyström lade grunden till Sko-Rönne redan år 1883 i Klippan. C.U. och hans gesäller drev ett skomakeri som tillverkade skor på beställning. Bland annat bistod de kavalleriet i Ljungbyhed med tillverkning, lagning och putsning av militärkängor under första världskriget. Butiks-verksamheten fanns med i mindre skala i princip från början när C.U. även började sälja fabrikstillverkade skor.

När sonen Sture Nyström tog över år 1924 fokuserade han än mer på butiks-verksamheten. Det dröjde inte länge förrän företaget var mer butik än skomakeri. Skomakeriet fanns kvar, men minskade i takt med att C.U. blev äldre. Även om Sture hade stor kunskap om skor och dess tillverkning, var han handlare i första hand.

 

Sko-Rönne revolutionerade butiks-handeln

Stures son Hasse Nyström tog över en butikslokal på Storgatan 53 i Ängelholm år 1954. Under de första åren i den nya lokalen gjorde han en förändring som revolutionerade skohandeln. Som första skobutik i landet, införde han det så kallade själv-valet.

Interiör i Klippan-butiken

Tidigare fick kunden gå fram till disken och be om att få köpa ett par skor. Säljaren fick då visa olika modeller utifrån kundens önskemål. En process som kunde vara både tidsödande och tålamodsprövande för alla parter. Det nya själv-valet innebar att alla skor som fanns till försäljning stod framme. Kunden kunde nu i lugn och ro gå runt och titta och prova själv. Alltså den typ av butik vi är vana vid idag! Själv-valet på Sko-Rönne blev vida omtalat och Hasse fick ta emot studiebesök från hela Sverige och även från Danmark.

 

 

Sko-Rönne idag

År 1983 tog Hasses son Per-Olof Nyström över företaget. Sedan 2016 drivs Sko-Rönne av Per-Olofs son Henrik. Han är därmed den femte generationen Nyström som driver företaget. Vi är idag en av de äldsta skobutikerna i landet som fortfarande har samma ägarfamilj.

Utmaningarna har varit många genom åren. Två världskrig, många lågkonjunkturer och en pandemi för att nämna några. Kärleken till skor, en nyfikenhet på det nya samt en stolthet i att värna om vår historia har alltid varit och förblir våra ledord.

Idag finns vi på Väla köpcentrum – där har vi funnits sedan centrats öppnande 1974 – samt på Storgatan i Ängelholm sedan 1954.


© Sko Rönne AB Org.nr 556465-4050 | kundtjanst@sko-ronne.se